Image Size:

Right now on eBay
Godzilla vs Evangelion Toho 30cm Series Eva Unit-01 G Awakening F/S JAPAN
$799.0
Godzilla vs. Evangelion Premium PM Figure Asuka Free Shipping
Buy: $44.1